ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.-กรอ.

เข้าระบบกู้ยืม สำหรับผู้กู้

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL สำหรับผู้กู้

 

สายด่วนกองพัฒนานักศึกษา

น้องๆ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณภายในศูนย์อาหาร จำนวน ๑๑ ร้าน และจำนวน ๒ ซุ้ม (รอบ ๒)  (16 ก.ย. 2565)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการประเภทร้านถ่ายเอกสารและรับส่งพัสดุ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ร้าน (รอบ ๒  (16 ก.ย. 2565)
  3. ประกาศจัดหาผู้ประกอบการประเภทร้านถ่ายเอกสารและรับส่งพัสดุ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ร้าน (รอบที่ ๒)  (15 ส.ค. 2565)
  4. ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณภายในศูนย์อาหาร จำนวน ๑๑ ร้าน และจำนวน ๒ ซุ้ม (รอบที่๒)  (15 ส.ค. 2565)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการประเภทร้านถ่ายเอกสารและรับส่งพัสดุ บริเวณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ร้าน  (15 ส.ค. 2565)


ข่าวสมัครงาน

  1. ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (9 ธ.ค. 2564)
  2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (8 ธ.ค. 2564)
  3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  (8 ธ.ค. 2564)
  4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  (8 ธ.ค. 2564)

โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ #vru

โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ #vru
ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits