ข่าวประชาสัมพันธ์

Image 01

หมดเขตยื่นใบสมัคร

หมดเขตยื่นใบสมัครแล้วนะครับ

Image 03

งานบริการต่างๆ

สแกนได้เลยนะครับ

ขั้นตอน|ระยะเวลาปฏิบัติงาน :

Image 06

ขั้นตอนระยะเวลาประกันอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลดเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ

Image 03

ขั้นตอนขอรับเงินรางวัลทุนพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียน ระดับ ม.1-ม.4

  2. ประกาศรายชื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (แบบออนไลน์)

  3. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น

  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

  5. ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก เต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits