ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้กู้ยืม | นักศึกษา

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 ... คลิก

เข้าระบบกู้ยืม สำหรับผู้กู้

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL สำหรับผู้กู้

 

แต่งกายถูกระเบียบก็สวย และเท่ห์ได้

น้องๆ นักศึกษาสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ ได้เลยนะครับ

 

 

ขั้นตอน|ระยะเวลาปฏิบัติงาน :

Image 06

ขั้นตอนระยะเวลาประกันอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลดเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ

Image 03

ขั้นตอนขอรับเงินรางวัลทุนพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียน ระดับ ม.1-ม.4

 2. ประกาศรายชื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (แบบออนไลน์)

 3. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น

 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

 5. ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก เต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ข่าวสมัครงาน

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติ

  หน้าที่หัวหน้าจัดเลี้ยง) จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง

  สำนักงานอธิการบดี  (7 พ.ค. 2564)

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโยการสอบ

  สัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา  (6 พ.ค. 2564)


แนะนำบุคลากร กพน.

แนะนำงานบริการ กยศ - กรอ.

เรียนรู้สู่อนาคต ..ที่นี่วไลยอลงกรณ์ #vru
ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits