ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.-กรอ.

เข้าระบบกู้ยืม สำหรับผู้กู้

คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL สำหรับผู้กู้

 

สายด่วนกองพัฒนานักศึกษา

น้องๆ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับ

 

 

ขั้นตอน|ระยะเวลาปฏิบัติงาน :

Image 06

ขั้นตอนระยะเวลาประกันอุบัติเหตุ

ดาวน์โหลดเบิกค่าประกันอุบัติเหตุ

Image 03

ขั้นตอนขอรับเงินรางวัลทุนพัฒนานักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

  1. ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup" ผ่านระบบ Online Zoom Meeting วันที่ 4 และ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. (คลิกอ่านรายละเอียด)  (23 ก.ค. 2564)
  2. ประกาศรายชื่อผู้อบรมวิชาภาษาอังกฤษระยะสั้น VLET02-03-04 กดอ่านรายละเอียด  (7 ก.ค. 2564)
  3. เเจ้งตารางสอบภาษาอังกฤษVRU-TEP นักศึกษาเเรกเข้าชั้นปี1 รหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบเเละ ค้นหารายชื่อรายบุคคลได้โดยกดที่นี่   (4 ก.ค. 2564)
  4. แบบสำรวจนักศึกษาชั้นปี4 รหัส61 ที่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาVLE210 กับ VLE310 ลงชื่อที่แบบฟอร์ม กดลงชื่อ (หมดเขตวันที่7 ก.ค.64)  (3 ก.ค. 2564)
  5. ประกาศการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   (24 มิ.ย. 2564)


ข่าวสมัครงาน

  1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าจัดเลี้ยง) จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  (11 ส.ค. 2564)
  2. ประกาศมหาวิทขาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี   (11 ส.ค. 2564)
  3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  (11 ส.ค. 2564)
  4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต   (11 ส.ค. 2564)
  5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี   (11 ส.ค. 2564)


แนะนำบุคลากร กพน.

แนะนำงานบริการ กยศ - กรอ.

เรียนรู้สู่อนาคต ..ที่นี่วไลยอลงกรณ์ #vru
ช่องทางการติดต่อ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2909-1428 , เบอร์แฟกซ์ : 0 2909-1428
e-mail: arnont@vru.ac.th

เริ่มนับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม Web Hits